Psykologiens veje online dating peter youngblood hills dating websites

: vi har alle oplevet fortællinger og romaner som på magisk vis hensatte os til helt andre verdener hvor blandt andet vore årsagsforestillinger blev sat ud af kraft af troldmænd eller hekse.

På dette sted må det være nok at nævne ”Den lille havfrue” som ex på bare et enkelt udtryk med egen statue, historie og mytologi, her er vel – om noget – magi i gang.

Som en første indkredsning siger jeg at ’ordmagi’ er en term der betegner det ”at Nogen lejlighedsvis Forstår Bestemte Udtryk på en særlig Forjættende Måde”, eller knytter en særlig ’Værdiopfattelse’ til udtrykket i bestemte forbindelser, dvs.

tror som Grundtvig sang, det sådan, allerede ville være et skridt ad den rette vej.

For vi er fem millioner dumme danskere der tror at , se blot hvordan en slagter i Københavns Nordvest går ud fra det, når han i ugeavisen annoncerer med ”Vi kalder det for Hakket Kød, for det er dét, det er”.

psykologiens veje online dating-84psykologiens veje online dating-39psykologiens veje online dating-18psykologiens veje online dating-25

” – indtil vi fik lukket munden på ham med endnu et Fidtebrød – og hans MAGI HAVDE VIRKET! Alfred Lehmann var fra slutningen af 18oo-tallet universitets første professor i psykologi.

”To minutters had” hidsede alle tilskuerne i biografen op imod fjenden, mens et eksempel fra den glade ende er at en benævnelse som ”Sommerland Sjælland” at kunne formulere det vi har på hjerte!

Vi bliver snydt af ordene og tror de siger mere (om det vi forestiller os så tydeligt) end de kan eller gør.

[...] Men man kan ikke sige om en moderne læge, at han øver trolddom, hvis han hænger en amulet om halsen paa en patient med fuld forstaaelse for, at sygdommen kan helbredes ved suggestion og hos dette bestemte menneske ved de anvendte hjælpemidler. Jeg lader ordet ’ordmagi’ betegne det forhold at bestemte udtryk forfører én til at tænke, tro eller gøre bestemte ting, samtidig med at vi tror at de uden den gængse tegn-afstand til tingene så direkte henviser til og fænomener og begivenheder og handlinger i verden.

Derimod er det maaske ikke helt udelukket, at netop denne patient kan tro, at der er noget trolderi med i spillet. Det at vi ikke rigtig ved hvad termen ’ordmagi’ skal dække over, kan bevirke at den selv bliver et mål for vore ønskeligste projektioner. For at det kan ske, er vi nødt til at gå ud fra en Orwellsk firkantet én-til-én relation mellem betegnelserne og det betegnede.

Leave a Reply

  1. radio italia 60 anni online dating 18-Jul-2017 01:36

    From The Creators Great For Fat Loss, Diet, Health And Weight Loss Lists.